Д-р Русинова специалист по дерматология и програма Псоралек ще преглежда безплатно пациенти с псориазис на 12.04.2013 в ДКЦ 1 гр Габрово от 8 ч. до 14 ч.. Прегледите са за пациенти с псориазис за първични и вторични прегледи.

borola