За първи път посетих училището за хора с псориазис в гр Габрово на 10.04.
Останах много доволен от организацията. Направено е по европейски образец.
Научих за заболяването си всичко, което ме интересуваше. Имаше лекар дерматолог, който отговаряше на наши въпроси.
Благодаря на екипа на програмата.

borola