На 21.08.2014 г. от 18.00 часа в залата на МЦ-СИАС гр. Габрово ще се проведе безплатно обучение за хора с псориазис от „Програма Псоралек“.
За обучението може да се запишете на GSM: 0896 775 030

borola