Тотална грижа за пациентите с псориазис

За първи път у нас видни медицински специалисти, фармацевтичната индустрия, мрежа от клиники и консултативни центрове и пациенти от цялата страна се обединяват за постигането на една основна цел – цялостна висококачествена грижа за хората с псориазис.

Псоралек събира на едно място знанията, информацията и опитът, за да ги превърне в работеща система за контрол и овладяване на заболяването и справяне с негативното му отражение върху качеството на живот не само на страдащите, но и на техните фамилиии.

Псоралек има за цел да разбива ширещите се заблуди за измислени вреди от псориазиса, да преодолее предрасъдъците на обществото – със своевременна, компетентна, иновативна информация и с конкретните адреси и имена за успешна консултация и терапия.

Обединявайки усилията и добрата воля на всички свързани с проблема, ние се надяваме да променим и отношението на държавните институции към тежестта на разходите, които хроничното страдание стоварва върху пациентите и фамилиите им.

Пълноценен живот за хората, страдащи от псориазис, е каузата, за която ще работят всички, свързани с Псоралек.

За да не контролира повече псориазисът живота ни, а ние да контролираме него!

Докато, бъде намерено решението за окончателното му лечение. Всички участници в този форум не само горещо желаем, но и ще работим за това.