Инвертен псориазис е една от най-редките форми на кожното заболяване. Среща се още като флексурален псориазис. Това, с което се отличава от другите видове псориазис, е типичната локализация на кожните плаки – може да се появи на всяка една от кожните гънки по тялото. За този вид не е характерно образуването на люспи по повърхността на кожата, а тя се отличава с присъща лъскавина и е леко розова или зачервена в засегнатите участъци. Хората, които развият тази форма на кожното заболяване, са особено предразположени към развитие на някоя от другите форми на псориазис.

Фактори, които предразполагат към развитие на инвертен псориазис

Фамилната предразположеност е най-отличителният рисков фактор за отключване на болестта. Носителството на определени гени е сериозна предпоставка, но не и задължително условие за развитие на инвертен псориазис.

Често засегнати от инвертен псориазис са хората с наднормено тегло и затлъстяване. Причина за това е най-вече образуването на дълбоки кожни гънки. А хората със затлъстяване така или иначе нерядко са засегнати от която и да е от формите на кожното заболяване вследствие на различни фактори, повишаващи риска от псориазис.

Други, не по-малко значими условия за развитие на инвертен псориазис са:

  • наличие на тежък и хроничен стрес
  • нарушаване на целостта на кожата (наранявания и травми) – всякакво нараняване на повърхностния слой на кожата, независимо дали е от одраскване или изгаряне, може да отключи проявите на заболяването- т.нар. феномен на Коебер.
  • прием на медикаменти – някои лекарствени средства се свързват с висок риск от развитие на псориазис, включително и инвертен псориазис. Такива са: литий, хинидин, индометацин, индометацин за лечение на артрит и други.
  • инфекции, компрометиращи имунната система – те могат да бъдат както респираторни, така и стрептококови инфекции.

Максимално полезна информация за хората с инвертен псориазис

Основна цел на екипа на програма Псоралек е да насочва страдащите от неприятното кожно заболяване към ефективни методи и стратегии за овладяване на псориазиса. Тук са обединени усилията на висококвалифицирани медицински специалисти, към които можете да се допитате посредством онлайн формата за безплатна консултация на интерактивния сайт. Точната диагноза и индивидуалният подход на лечение изисква правилна преценка на специалист в областта, който може да прецени тежестта на заболяването и нужните терапевтични средства, които да доведат до така желаното облекчение.

borola