Псориазис е кожно заболяване, което засяга огромен брой хора, с характерни периоди на обостряне и ремисия. Начинът на живот на засегнатите се влошава в различна степен според тежестта на изява на псориазиса. Именно за определяне тежестта на псориазис се ползва специален показател, наречен PASI-индекс.

Какво е PASI-индекс и какво показва за тежестта на псориазис?

В буквален превод PASI-индекс означава Площ на Псориазиса и Индекс на Тежест (Psoriasis Area and Severity Index). Този показател позволява на специалистите да дадат обективна стойност на фактор, който принципно е много субективен – колко тежка е изявата на псориазис при всеки човек и как повлиява начина му на живот. Стойността на PASI варира от 0 до 72, като колкото по-висока е тя, толкова по-голяма част от тялото е засегната и толкова по-тежък се счита псориазисът.

Как се изчислява PASI-индексът?

За начало се прави разделение на тялото на 4 отделни зони – глава, торс, ръце и крака. Изчислява се количеството засегната кожа във всяка от тези зони, като се използва следната скала:

– 0% засегната кожа – 0 точки
– до 10% засегната кожа – 1 т.
– от 10 до 30% засегната кожа – 2 т.
– от 30 до 50% засегната кожа – 3 т.
– от 50 до 70% – 4 т.
– от 70 до 90% – 5 т.
– над 90% засегната кожа – 6 точки

Отделно се оценяват трите основни симптоми на псориазис – сърбеж, зачервяване на кожата и дебелина на псориатичната плака. Тук се ползва следната схема:

– много лека изява на симптома – 1 т.
– умерена изява – 2 т.
– тежка форма – 3 т.
– много тежка форма – 4 т.

Това точкуване се прилага спрямо всеки от трите симптома за всяка от четирите зони на тялото и се прибавя към точките, получени при оценяване на процента засегната кожа за всеки от тези участъци. Така максималната стойност на PASI-индекса може да бъде 72.

Намаляване на PASI-индекса – основна цел при лечение на псориазис

Стойността на този индекс е и основен показател за ефективността на прилаганата терапевтична схема. Напредването на лечението и подобряване състоянието на пациента се характеризира с постепенно намаляване стойността на PASI-индекса.

borola