Псориазис е заболяване, което е познато от векове, но особената му природа е причина за това срещу него все още да няма разработено лечение, което да го премахва напълно. У много от засегнатите хора това е неудобство, което ги кара да се съмняват дали предписаната им терапия изобщо дава някакъв резултат.

Истината е, че псориазис е заболяване, което се обостря от множество различни фактори. Важно е за всеки отделен пациент да бъде открита точната терапия, която да даде оптимален резултат и да облекчи в максимална степен състоянието му. Затова в много случаи се налага да се изпробват различни подходи, докато се открие най-ефикасният за всеки пациент.

Кои са най-често предписваните терапии?

За овладяване на псориазис в болшинството от случаите се предписват три основни терапевтични метода:
употреба на локални дерматологични продукти – кремове, унгвенти и др.
– фототерапия – облъчване с УВ-лъчи, които в умерени дози и под лекарски контрол в много случаи облекчават – проявите на псориазис
– прием на различни медикаменти

Защо понякога тези терапии се оказват неефективни?

Това са терапевтични методи, които доказано повлияват псориазиса и облекчават неговите прояви. Проблемът е, че това не са универсални мерки и ефективността им при един пациент не гарантира същия ефект и при другите. Автоимунната природа на псориазиса и широкото разнообразие от фактори на средата, които могат да обострят проявите му, изисква да се открие максимално ефективно лечение за всеки пациент според това каква среда обитава и кои фактори му влияят най-силно.

Кои биха могли да са другите причини за липса на ефект от терапията при псориазис?

Възможно е заболяването да е претърпяло развитие, след което прилаганото досега лечение вече да не е толкова ефективно. Освен това е възможно пациентът да не се придържа към предписаната от лекаря дозировка или схема на приложение на съответните медикаменти. В такива случаи една консултация с лекуващия лекар би могла да помогне както за оптимизиране на лечебния план, така и за подобряване на резултатите.

Важно е да отбележим, че към псориазис трябва да се подхожда с разбиране и търпение, а положителния ефект от това рано или късно ще е налице.

borola