Известно е, че придържането на пациентите с псориазис към предписаното лечението е от изключително значение за подобряване на състоянието им. Защо тогава голяма част от засегнатите „саботират“ терапията и как да се предотврати това? Отговорите ще откриете в тази статия. Най-напред обаче нека видим какво представлява псориазис и как се определя подходящото лечение.

Повече за псориазис

Зад диагнозата „псориазис“ се крие често разпространено кожно заболяване с хроничен характер. Точните причини за появата му все още не са известни. Установени са обаче редица отключващи фактори. Засяга както възрастни, така и деца. Проявява се с разнообразни клинични варианти. Най-често срещаната форма на заболяването е т.н. плакатен псориазис (псориазис вулгарис), който се наблюдава при около 85% от пациентите. В зависимост от площта на засегнатата кожа, той се класифицира като лек (5-10%), средно тежък (10-20%) и тежък (над 20% от кожната повърхност).

Псориазисът е съществен социално значим дерматологичен проблем

Поради хроничния си характер и неестетичния вид на кожните промени заболяването понижава в значителна степен качеството на живот на пациентите. Слага сериозен отпечатък върху тяхното самочувствие, трудоспособност и социалното функциониране. Ето защо изборът на правилно лечение е шанс за връщане на усмивката на лицата им.

Избор на подходящо лечение при псориазис

Въпреки многобройните терапевтични подходи адекватното лечение на псориазис е сериозно предизвикателство за голяма част от специалистите. Това се дължи основно на влошаването и подобряването на симптомите по време на терапевтичния курс.

Лечението на псориазис е насочено към успокояване на сърбежа, премахване на възпалението и намаляване на абнормалното делене на повърхностния слой кожни клетки. Целта е да се постигне възможно най-дълга ремисия и оптимален комфорт на живот.

Изборът на подходяща терапевтична схема зависи от много фактори

По-важните от тях са:

  • видът на клиничната форма на заболяването – плакатен псориазис, псориатичен артрит, псориатична еритродермия, генерализиран пустулозен псориазис, ексудативна форма и т.н.
  • стадия на заболяването
  • локализацията на псориатичните плаки
  • общото състояние на пациента
  • възрастта на страдащия
  • наличието на придружаващи заболявания
  • състоянието на незасегнатата кожа

Предвид тези фактори и големия избор от терапевтични средства лекарите са поставени пред необходимостта да изберат най-ефективната и най-безопасната за организма терапевтична схема. Важно е да се отбележи, че решението за назначаване на определена терапия става след подробен разговор между лекаря и пациента. Вземат се предвид и голям брой социални фактори като:

  • възможност за заплащане на лечението
  • отсъствие от работа
  • евентуално провеждане на лечебната схема в амбулаторни условия

От първостепенно значение за страдащите е лечението да е безопасно и ефективно.

Обикновено при голяма част от пациентите с псориазис се назначава локално лечение. То е достатъчно ефективно, не натоварва вътрешните органи и е икономически изгодно. За съжаление обаче, ефектът от него не може да бъде предсказан. При част от пациентите се постига значително подобрение, докато при друга – ефектът е незадоволителен.

Основният проблем при лечение на псориазис

Главната спънка при лечение на псориазис е т.н. липса на комплайънс (непридържане към локалната терапия). Проведено проучване сочи, че към локалната терапия се придържат 70% от анкетираните пациенти. Сред хората с тежък псориазис процентът пада на 40.

Оказва се, че основни причини за непридържане към преписаното лечение са консистенцията на локалния препарат и нуждата от непрекъснатото му приложение.

Успешното лечение на псориазис е продължителен процес, в който пациентите трябва да участват активно

Мотивирането на пациентите с псориазис за добро придържане към лечението е изключително важно за постигане на желания ефект. Специалистите са на мнение, че повишаването на информираността за кожното заболяване е от решаващо значение за комплайънса. В този ред на мисли програма Псоралек прави всичко необходимо, за да обогати познанията на потърпевшите за псориазис. В интерактивния сайт на Програмата редовно се публикуват статии за кожното заболяване. Всички до една са написани на разбираем и достъпен език и съдържат компетентна и актуална информация. За да са максимално полезни, специалистите дерматолози от програма Псоралек насочват към общите стратегии за активен и здравословен начин на живот без страдание. Освен това предлагат възможност за онлайн консултация и преглед. Всички услуги са напълно безплатни. Заинтересованите могат да получат повече информация за тях на www.lekzema.com.

borola