„Асоциация на хората с псориазис и псориатични усложнения“ е приета като пълноправен член на International Federation of Psoriasis Associations.
Ще ползваме техния опит в лечението на пациентите с псориазис по Света.

borola