Придържането към лечението на пациентите с псориазис е много важно