Близо 125 милиона души в света страдат от псориазис. Всички те изпитват сериозен дискомфорт не само на физическо, но и на емоционално ниво. Негативните психологически, лични и социални последици за потърпевшите до голяма степен се дължат на масово непознаване на спецификата на това хронично-рецитиращото кожно заболяване.

Псориазисът не е заразно заболяване

При вида на зачервените плаки, покрити със сребристо-бели люспи, по коленете, лактите, окосмената част на главата, ушите и гърба на засегнатите болшинството от хората смутено отместват поглед или инстинктивно се отдръпват на безопасно разстояние от тях. Няма две мнения по въпроса, че реакция им е провокирана от подсъзнателния страх да не попаднат в клопките на кожното страдание. Тук е моментът дебело да подчертаем, че псориазисът не е заразно заболяване и контактът с болен не крие никаква опасност за здравето на околните.

Псориазисът е хронично заболяване

Като типично хронично заболяване псориазисът засяга страдащия за дълъг период от време. По правило прогресира бавно и потърпевшите се нуждаят от постоянни грижи. За съжаление медицината все още не разполага с лечение, което да излекува напълно болестта. Съществуват обаче редица ефективни методи, с помощта на които се удължават периодите, през които не се наблюдават клинични изяви и кожни изменения. Ако пациентът стриктно следва назначената терапия, ще овладее неприятните симптоми и ще съумее да контролира заболяването.

Псориазисът е полигенно заболяване

В медицинската литература псориазисът се причислява към групата на мултифакторните (полигенни) заболявания, които възникват в резултат от комплексното действие на генетични фактори, взаимодействащи в различни съотношения и на различни нива. Преведено от медицински език това означава, че кожното заболяване има наследствена обусловеност. Разбира се не всеки, който е наследил от родителите си гени за псориазис, ще развие състоянието, но със сигурност го поставя в основните рискови групи, които с повишено внимание трябва да следят състоянието на кожата си и незабавно да потърсят медицинска помощ при съмнение за поява на лезии.

Благонадежден източник на информация за хората с псориазиса

Спецификата на псориазиса налага деликатен подход към хората, страдащи от него. Именно поради това е изключително важно своевременно да се вземат адекватни мерки. Висококвалифицираните специалисти от програма Псоралек вече са направили основополагаща крачка в тази посока, като са се обединили около каузата да опровергаят ширещите се заблуди за кожното страдание и на базата на последните научни изследвания по темата да обогатят здравната култура на населението. Всички те вярват и се стремят чрез повишаване на обществената информираност да повишат и качеството на живот на страдащите.

borola