Най-новите научни изследвания, целящи да декодират последователността на човешката ДНК, известна като геном, нееднозначно сочат, че нарушения в имунната система имат ключова роля за появата на псориазис. Освен това напредъкът в областта на молекулярната биология и геномните технологии позволява персонализирано лечение на кожното страдание, което е предпоставка за намаляване на страничните ефекти и повишаване качеството на живот на потърпевшите. Какви нови пътища открива знанието за генома при лечение на псориазис?

Генетичен риск от псориазис

За да се анализира вероятността за унаследяване на псориазис, е необходимо да се събере възможно най-много информация за фамилната здравна история. Известно е, че ако единият родител страда от кожното заболяване, а другият не, вероятността детето да го развие е 14%. В случай че и двамата родители са носители на мутирали гени, свързани с псориазис, рискът той да се прояви в потомството се увелича с 41%. Наличието на фамилна обремененост обаче не означава, че кожното страдание непременно ще се прояви в даден етап от живота на детето. Ако се избягват провокиращите фактори като травми, стрес, стрептококови инфекции, определени медикаменти, злоупотреба с алкохол и тютюневи изделия, рискът за здравето е нищожен. Обект на бъдещи проучвания ще е да се определи как влиянието на генетичните фактори върху риска от псориазис се модулира от възрастта и пола на пациента.

Какво разкрива геномът за псориазис?

Към момента учените са открили 44 локуса (определено местоположение в една хромозома на даден ген), свързани с риск от развитие на псориазис. Белтъците, които те кодират, имат пряко отношение към функциите на вродената имунна система, която както споменахме в началото, оглавява листата на основните „заподозрени“ за появата на кожното заболяване. За съжаление мутациите в гените са причина за едва 14% от случаите на псориазис. Останалите 86% на заболяването се дължат на придобитите фактори на околната среда и начина на живот.

Последни новини, адекватна медицинска помощ и първокласни грижи за хора с псориазис

Ние от екипа на програма Псоралек силно се надяваме, че генетичните открития ще проправят пътя на по-ефикасни и целенасочени методи за лечение на псориазис. Верни на стила си, своевременно да ви уведомяване за напредъка в овладяване на кожното заболяване, като редовно публикуваме в нашата онлайн платформа последните достижения в тази насока. Освен за предоставяне на ценна информация може да разчитате на нас и за оказване на специализирани грижи. С богатия си клиничен опит в овладяване на псориазис ние сме готови да окажем адекватна медицинска помощ на засегнатите и емоционална подкрепа на техните семейства.

borola