Псориазисът не подбира „жертвите“ си и засяга в еднаква степен и деца, и възрастни. Докато зрелите хора се придържат по-лесно към назначеното им лечение, мъниците трудно следват указанията на специалистите. Единствено родителите могат да спомогнат за овладяване на хроничното кожното заболяване при най-малките.

Практически съвети за преодоляване на неудобствата при лечение на псориазис при деца

Грижа за ръцете и ноктите на мъниците

Меко казано невъзможно е да се обясни на малчуганите с псориазис, че трябва да потиснат неудържимия порив да разчесват зачервените плаки, покрити със сребристо-бели люспи, по лактите, коленете, кръста. Родителите обаче са способни да предотвратят и ограничат максимално щетите от техните действия, като се погрижат да поддържат ноктите им максимално къси и без заострени краища. Така единствено възглавничките на пръстите им ще са в контакт с раздразнената кожа и последствията ще са минимални. Добре е превантивните мерки да се засилят през нощта, когато рискът от неволно разчесване на псориатичните плаки се увеличава. За целта детето може да спи с ръкавици от естествена материя.

Поощряване чрез стимули и награди

Окуражаването е мощен инструмент за въздействие на родителите при изграждане на желаното поведение у децата. То може да се прояви под формата на уместна похвала или чрез използването на материални стимули. Отнесено към възпитанието на малките пациенти с псориазис, това означава да се поощрява подобаващо усилието, което полагат да спазват специално назначената от лекуващия лекар диета за овладяване проявите на кожното заболяване или да избягват разчесването на засегнатите места.

Креативност при изграждане на добри навици у децата

Изобретателността безспорно е сред печелившите козове на родителите на малчугани с псориазис, когато се налага да изкоренят вредните привички, възпрепятстващи лечението на заболяване. Така например те могат да приучат децата си да облекчават сърбежа на кожата с леко потупване на плаките вместо с тяхното разчесване. Ако се поровят по обстойно из дебрите на въображението си със сигурност биха открили и други не по-малко необичайни и ефективни методи за заместване на лошите навици с добри.

Търсене мнението на специалист

За да подобрят придържането на децата към назначената терапия, родителите непрестанно трябва да са в течение на новостите около кожното заболяване. Възможност да обогатяват здравната си култура относно кожния проблем им дава програма Псоралек. На базата на последни научни изследвания висококвалифицираните медицински специалисти, които са обединили усилията си в името на предоставяне на висококачествена грижа на хората с псориазис, ще ги насочат към общите стратегии за активен и здравословен начин на живот на техните наследници.

borola