Още едно заболяване може да бъде включено към списъка с болестите, свързани с тютюнопушенето – псориазис. Вече се знае, че пушенето засилва риска от поява на псориазис или усложняване на изявите му, особено при жените пушачки. При тях вероятността да заболеят е почти двойно по-висока, в сравнение с дамите, които не посягат към цигарите.

Ролята на пушенето като сериозен рисков фактор е потвърдена от проучванията на различни дерматологични дружества, които отчели доминиращото присъствие на пушачи сред лекуваните от псориазис пациенти. Освен това е установена и ясна зависимост между интензивността на пушенето и остротата на изявя на псориазисните плаки – хора, пушещи по-често и от по-дълго време, обикновено биват и по-сериозно засегнати от заболяването, а ефектът на дългите години излагане на цигарен дим води до по-тежки форми на псориазис у жените, отколкото у мъжете. Като рисков фактор се сочи дори и пасивното пушене, особено при бременните дами.

Имайки предвид трудностите в лечението на псориазис и деликатността на заболяването, затихващо и появяващо се отново дори при най-малка провокация, е много важно съблюдаването на необходимия начин на живот, избягващ всички провокиращи фактори. Всички прилагани методи за поддържане и лечение на псориазис изискват пълна отдаденост от страна на страдащия. В тази насока отказването от цигарите е първостепенна стъпка, която всеки, стремящ се към подобряване състоянието на кожата, трябва да предприеме.

borola