Приблизително 120 милиона човека в световен мащаб страдат от псориазис. За тях дебелите, червени, лющещи се и сърбящи плаки, които той предизвиква, са само незначителни кожни несъвършенства, когато стане въпрос за цялостните последствия от това заболяване. Провеждани в последните години изследвания, отчитащи връзките на псориазиса с други сериозни медицински състояния и огромната роля, която това заболяване има върху битието на страдащите, променят перспективата, от която се гледа на псориазиса. Той вече се разглежда в широките граници от често срещан кожен проблем, до комплексно системно заболяване.

В миналото на псориазиса се е гледало като на козметично неудобство, което не се простира отвъд кожните лезии, с които се проявява.

Днес се знае за наследствената предразположеност и участието на много гени, отговорни за развитието на заболяването. То се асоциира и с други сериозни болестни прояви и се налагат съвременни методи за мониторинг и оценяване състоянието на болните не само от дерматолози, но и от други специалисти, за превъзмогване на разнообразните псориазисни ограничения.

През годините многократно са установявани връзки на псориазиса със сърдечно-съдови болести, някои видове рак , артрит, наднормено тегло , метаболитен синдром, други автоимунни заболявания, както и психиатрични проблеми – депресии, сексуални дисфункции и др. Връзка между всички тези заболявания съществува, много от тях често се развиват като придружаващи или провокиращи псориазиса, което още по-сериозно затруднява намирането на точен подход и лечебен метод за помагане на болните.

Струпването на подобен набор от оплаквания и проблеми дава логично обяснение на наблюдаваната тенденция псориазисно болни да са сред редовно злоупотребяващите с алкохол и цигари хора – фактори, които допълнително влошават и без това тежкото им положение и намалява качеството на живот на страдащите.
Затова псориазисът не бива да бъде пренебрегван, а макар и все още не напълно оформените методи за лечението му, трябва да бъдат насочени към комплексно повлияване и избавление на пациента от множеството физически и емоционални последствия на болестта.

borola