На 24.09.2014 г. от 10:30 ч. ще се проведе училище за хора с псориазис или съмнение за такъв в отделението за кожни и венерически болести към МБАЛ Христо Ботев – гр. Враца – завеждащ отделение Д-р Анелия Якимова. за записване тел. 0896 775 014.

borola