Ефектът на псориазиса върху живота на страдащите е различен, защото всеки приема състоянието си индивидуално и с различна сериозност. За някои той е малко неудобство, при други засяга всеки аспект на живота. Във всеки случай обаче псориазисът може да има огромно влияние върху личното физическо, емоционално и физиологично благосъстояние.

В зависимост от тежестта и местоположението на псориазисните плаки са налице различни степени на дискомфорт и ограничения.

Сърбежите и болката повлияват негативно основни функции като спането и хигиенните навици, болните често споменават, че се чувстват отхвърлени и приемат увреденото състояние на кожата си като клеймо. В резултат увереността, самооценката и емоционалното състояние на тези хора обикновено са ниски. Стига се до психологически състояния като депресии, тревожност, изолация и социално отхвърляне.

В допълнение, засегнатите от псориазис в по-голяма степен се лишават от позитивните страни на живота, и то при положение, че именно те се препоръчват като занимания, оказващи позитивен ефект върху псориазиса и намаляващи силата на неговите изяви. Например, изчислява се, че 85% от хората с псориазис избягват спортните занимания и също толкова всячески се опитват да прикрият състоянието си; между 50 и 70% посочват, че появата на състоянието е понижило драстично самочувствието им и е довело до хронични депресивни състояния; 25% споделят, че псориазисът силно е ограничил възможностите им за кариерно развитие, а 30% изживяват и сериозни сексуални затруднения.

И всичко това на фона на състояние, от което никой не е предпазен, отключващо се спонтанно при тежки психологически травми и преживян стрес, и което при това не е заразно и подлежи на овладяване при осигуряване на спокойствие, правилен хранителен и двигателен режим.

Негативните ефекти, причинени от псориазиса, са предимно психологически, а евентуалните усложнения и съпътстващи го състояния, които в някои случаи се развиват (затлъстяване, хипертония, депресии), са резултат и следствие от тези психологически ефекти. Затова справянето с псориазиса зависи преди всичко от отношението към заболяването, приемането и постепенното превъзмогване на ограниченията от него, осъзнаването на неговата често преувеличавана тежест и получаването на уместна социална подкрепа.

borola