Според съвременните схващания псориазис се разглежда като автоимунно кожно заболяване, протичащо с хронично възпаление на кожата в отсъствие на външен инфекциозен агент, или външен антиген. Подробното проучване на псориазиса доказва огромната роля на имунната система за възникването и обострянето на проявите му. В тази връзка иновативният подход към лечението на псориазис резонно включва прилагането на продукти, които модулират имунитета с цел намаляване силата на псориазисните прояви, имат доказан имуносупресивен ефект и потискат силата на автоимунните реакции при псориазис.

Роля на имунната система като причина за псориазис

Голямата роля на имунната система за появата и обострянето на псориазис се доказва с наличието на прекомерно много имунни клетки в зоната на псориатичните плаки. Още с първите открития в тази насока псориазис престава да се разглежда като стандартно кожно заболяване. Вече се знае, че той представлява патологичен отговор на епидермиса, появяващ се в резултат на имунни нарушения. Автоимунната реакция се засилва допълнително при наличие на генетични заложби и под влияние на определени външни фактори.

Няколкостепенният механизъм, показващ ролята на имунната система в отключването на псориатична атака, е добре описан и доказан от клиничните проучвания. Той включва следната каскада от реакции:

  • под въздействие на провокиращите псориазис фактори се активират дендритните клетки на вродения имунитет (фагоцитите). С такива клетки имунната система разполага още с раждането ни, което показва защо от псориазис може да страда всеки, дори деца и бебета
  • фагоцитите започват да произвеждат цитокини (сигнални компоненти, които активират останалите имунни клетки и дават началото на възпалителните реакции). Сред добре изучените цитокини са тумор-некротизиращ фактор алфа, някои интерферони и интерлевкини и др.
  • цитокините активират т.нар. миелоидни фагоцитиращи клетки в дермата (кожният слой, лежащ под епидермиса). Те мигрират към лимфните възли, където играят ролята на антиген-представящи клетки. Разпознават се от определени Т-лимфоцити (клетки на придобития имунитет). Те се диференцират и от лимфните възли мигрират в кожните слоеве
  • попадайки в дермата, диференцираните Т-клетки действат широкоспектърно за отключване на възпалителна кожна реакция. От една страна, активират пролиферацията на кератиноцитите в кожата, а от друга – привличат т.нар. клетки на възпалението. Освен това стимулират производството на провъзпалителни цитокини в кератиноцитите

Последната реакция затваря “порочния кръг”, който на практика се самоподдържа и функционира непрекъснато. В каскадата от протичащи реакции участва и вроденият, и придобитият имунитет.

Роля на имунната система при лечение на псориазис

Една от наложилите се терапевтични схеми при псориазис включва локалното прилагане на лекарствени средства, които имат двоен ефект по отношения на проявите на псориазис:

  • от една страна те действат противовъзпалително и се ползват успешно във фазата на обостряне на псориазиса
  • от друга страна, потискат силата на имунната реакция, т.е действат имуносупресивно

borola