Задача на лекуващия лекар е да прецени най-удачното лечение според състоянието на всеки отделен пациент. Основната задача на пациента е да се придържа стриктно към назначеното лечение. Ако се прилага локално лечение, важно е лекарството да се нанася директно върху псориатичната плака и да се избягва разнасянето му по незасегнатата кожа. Препоръчват се редовни консултации с лекар за своевременно проследяване на ефекта от лечението.