Псориатичният артрит е форма на артритно заболяване, което се среща при хора, страдащи от псориазис. Приблизително 5-10% от пациентите с псориазис развиват псориатичен артрит, най-често между 30 и 50-годишна възраст. Първоначално се диагностицира псориазисът, а артритът обикновено се развива след години като усложнение. Едва при 15% от случаите артритните прояви предхождат кожните оплаквания.