Балнео-фототерапията е комбинация от бани с морска вода и изкуствено ултравиолетово облъчване. Използват се соли, които се разтварят в топла вода до определена концентрация и UVB-лъчи със спектър между 300 и 320 nm.