Сред провокиращите и обострящи заболяването фактори се открояват: нервно напрежение, стрес, травми по кожата, оперативни интервенции, инфекции, климатични фактори, прекомерен прием на алкохол, тютюнопушене, някои лекарства.