• Плакатен/плаков псориазис – засяга приблизително 80% от пациентите. Характеризира се с появата на плаки по кожата.
  • Гутатен псориазис – появяват се малки петна, подобни на капчици.
  • Инвертен псориазис (флексурален псориазис) – проявява се в зоните на кожните гънки.
  • Пустуларен псориазис – характеризира се с малки жълтеникави мехури, изпълнени с течност.
  • Еритродермален псориазис – обхвaща голям участък от зачервена кожа.