Има ли повод за тревога при наличие на псориазис по време на бременност? В тази публикация ще дадем изчерпателни информация на бъдещите родители относно протичането на бременността при наличие на псориазис.

Съвместими ли са псориазисът и бременността?

Износването и раждането на бебето при жените с псориазис обикновено протича както при напълно здравите жени. Като кожно заболяване, псориазис не оказва влияние на състоянието на репродуктивната система на жената.

Състоянието на жените с псориазис се мени през предродилния период. Някои бъдещи майки определят псориазисните си изяви като облекчени по време на бременността, други считат състоянието си за влошено. Това важи най-вече за жените, развили псориатичен артрит. Много от тях, въпреки ограниченията на бременността, продължават приема на болкоуспокояващи и противовъзпалителни медикаменти.

Някои псориазисни състояния и методи на лечение изискват по-специално внимание и лекарски насоки. От първостепенна важност за здравето на бебето и майката е консултацията с лекар преди започване на потенциално лечение. Евентуална заплаха за тях идва от използване на неподходящи медикаменти и терапии за лечение на псориазис по време на бременност.

По отношение на раждането, отчита се закономерността жените с тежка форма на псориазис да са по-предразположени към преждевременно раждане и недоносеност на плода.

Хормоналните промени, настъпващи по време на бременност, водят до промяна в протичането на псориазиса

Около 75% от жените отчитат промяна в изявите на псориазис. При 60% от тях по време на бременност псориазисът се подобрява, а при около 15% настъпва известно влошаване. При малка част от дамите – 25%, бременността не повлиява протичането на псориазиса.

Подобрението в състоянието на засегнатите дами обикновено е постепенно. Наблюдавани са и единични случаи на рязко и драматично подобрение на псориазиса след забременяване. Най-често облекчение на псориатичните оплаквания настъпва през първия триместър на бременността. В случай на влошаване на заболяването, то се развива постепенно по време на цялата бременност.

Възрастта на родилката, типа псориазис и тежестта на заболяването не са прогнозни фактори. От тях не зависи дали по време на бременността ще настъпи подобрение или влошаване на заболяването. В повечето случаи, ефектът на бременността върху псориазиса – подобрение или влошаване, е един и същ при всяка следваща бременност.

Въпреки това, подобряването или влошаването на заболяването при предходна бременност, не може да се използва като прогноза и при последващи бременности. В единични случаи е възможно обостряне и влошаване на псориазиса в хода на една и съща бременност.

Какво е важно да запомнят бъдещите майки с псориазис?

Кои са основните особености на псориазис, с които е важно бременните дами да бъдат наясно?

  • Псориазис е автоимунно състояние, което често се предава по наследство. Статистиката сочи, че ако единият родител е засегнат, вероятността детето да има псориазис е около 10%. Ако и двамата родители страдат от заболяването, този процент скача до около 50% И в двата случая няма причина бъдещата майка и нейният партньор да се притесняват за здравето на наследниците си.
  • Изявите на псориазис се влияят силно от различни хормонални колебания, включително от измененията в хормоналната секреция, настъпващи през бременността.
  • Не са редки случаите, когато по време на бременност, проявите на кожното заболяване затихват и се наблюдава продължителна ремисия.

Важна информация при планиране на бременност

Подходящите мерки за лечение на псориазис са една от важните теми, които трябва да обсъдите с лекаря си, ако планирате бременност. Причината е в прилаганото при псориазис лечение. То често е свързано с прием на силни медикаменти или прилагане на дерматологични средства за локална терапия на псориатичните плаки. Употребата на такива продукти може да е опасна за плода, поради което консултацията с лекар е задължителна. Така ще може да се избере максимално щадящ метод за лечение на псориазис при бъдещите майки.

Популярният метод за овладяване на псориазис – фототерапия, също трябва да се прилага с внимание. По възможност е добре да се избягва, както при жени, така и при мъже, плануващи създаването на поколение.
Малко са наличните данни относно влиянието на лечението на псориазис и свързания с него артрит върху здравето на бебето. Много важна е консултацията с лекар и пълното придържане към предписаните методи за лечение.

Бременност и псориазис – всичко, което трябва да знаете на едно място

Единствената опасност за здравето на бебето би могла да дойде от ползването на неподходящи медикаменти срещу псориазис по време на бременност.

За подкрепа на хората, страдащи от псориазис, е създадена програма Псоралек. Целта на програмата е да даде повече информация за начините за овладяване на псориазис и подобряване качеството на живот на засегнатите.

Затова програма Псоралек организира безплатни прегледи и училища за хора с псориазис в цялата страна. Освен преценка на индивидуалното състояние, включително при бременност и планиране на такава, ще получите и професионални съвети за справяне със заболяването. Посещавайте редовно страницата на програмата, на която регулярно се публикуват графици за безплатни прегледи. Възползвайте се и от онлайн формата за консултация със специалист, отново на интернет страницата на Псоралек.

Екипът на програма Псоралек регулярно публикува статии с информационна цел, които да дадат отговор на въпросите ви, свързани със заболяването. На интерактивния сайт на програмата ще откриете всичко, което ви интересува за методите за контрол на псориазиса и неговите изяви.

borola