Специалистите са категорични – съществува опасна за здравето връзка между псориазис и черен дроб. Псориазисът е хронично възпалително системно кожно заболяване, свързано с коморбидни състояния, включително метаболитен синдром и чернодробни увреждания. Повече за рисковете за черния дроб, които застрашават хората с псориазис, научете в публикацията.

Заболявания на черния дроб, засягащи псориатиците

Хората с псориазис попадат във висок риск от заболявания на черния дроб. Сред тях са неалкохолна мастна чернодробна болест (неалкохолна стеатоза), автоимунен хепатит, лекарствено индуциран хепатит, алкоколна стеатоза, първична билиарна цироза и неутрофилен холангит.

Според данни на DermNet, неалкохолната стеатоза засяга до 50% от пациентите с псориазис, включително възрастни и деца. Колкото по-тежко протича кожното заболяване, толкова по-голям е рискът от развитие на неалкохолна стеатоза. Чернодробното заболяване се наблюдава най-често сред хората с метаболитен синдром. При псориатиците, абдоминалното затлъстяване, хипертриглицеридемията и хипергликемията (три основни характеристики на метаболитен синдром) са рискови фактори за неалкохолна стеатоза. При деца с псориазис, затлъстяването се явява важен маркер за поява на мастна чернодробна болест.

Неблагоприятните ефекти върху черния дроб на някои медикаменти за системно лечение на псориазис се наблюдават по-често при хората с предшестващи чернодробни заболявания.

Възможни причини, обясняващи връзката „псориазис и черен дроб”

Проучвания предполагат, че връзката между кожното заболяване и чернодробните проблеми се корени в хроничното възпаление в организма и метаболитния синдром. Хепатодермалната ос на циркулиращите провъзпалителни цитокини в организма се приема за обяснение на връзката между чернодробните заболявания и псориазиса. Не е ясно обаче, дали чернодробните възпалителни цитокини стимулират хиперпролиферацията на кератиноцитите в кожата (клетките, образуващи псориазисните плаки). Или освобождаването на провъзпалителни цитокини от кожата води до инсулинова резистентност и омазняване на черния дроб.

Друга потенциална връзка, която учените посочват, е тази с използваните лекарства за лечение на псориазис. Някои от тях могат да предизикват токсично увреждане на черния дроб. Въз основа на това, трябва да се подхожда с повишено внимание при употреба на потенциални хепатотоксични медикаменти. С особено значение това важи за псориатиците с диабет и затлъстяване.

Стратегии за лечение и предотвратяване на здравните рискове при псориазис

Включете се към програма Псоралек и овладейте кожното заболяване успешно и без рискове за здравето! С тази задача ще ви помогнат висококвалифицираните дерматолози на Псоралек, консулиращи пациенти в множество точки от страната. След преглед при избрания от вас специалист, той ще насрочи най-удачното лечение, съобразено с тежестта на псориазиса и общото здравословно състояние. Ако страдате от подлежащ чернодробен проблем, дерматологът ще ви насочи към добри практики за ограничаване на здравните рискове и контрол и над двете състояния.

Не се колебайте и започнете лечението си при нас още сега! Контактите на специалистите на Псоралек можете да откриете тук. Повече информация за програмата, и всички услуги, които предлага, ще получите с обаждане на тел. (+359) 2 983 6211 или на интернет страницата www.psoralek.com.

borola