Все повече научни данни доказват връзката между псориазис и някои специфични проблеми с черния дроб, провокирани от него. Това е поредното потвърждение за всестранните прояви на псориазиса. На него все по-рядко се гледа като на типично кожно заболяване. Напротив – псориазис все по-често се разглежда като системно заболяване с последствия, далеч надхвърлящи проблемите с кожата.

Проблеми с черния дроб, асоциирани с псориазис

Наблюдаваните при хората с псориазис проблеми с черния дроб се обобщават с термина неалкохолна стеатоза. Най-общо това са група чернодробни проблеми, които не са провокирани от алкохола. В 75% от случаите развитието на неалкохолна стеатоза се асоциира с т.нар. метаболитен синдром и затлъстяването. От друга страна затлъстяването често се асоциира и с псориазиса. Така се установява, че проблемите с черния дроб и псориазиса имат обща етиология, т.е. до появата им водят едни и същи причини. Именно затлъстяването и метаболитния синдром имат обединяваща роля в патогенезата на псориазиса и чернодробните проблеми.

Пряката връзка между двете състояния се доказва от още един факт: възпалителните процеси, асоциирани с псориазиса, се считат за основни виновници за влошаване на чернодробните функции при хората с псориазис.

Теоретичната връзка между псориазиса и някои проблеми с черния дроб се доказва и практически с резултатите от редица проучвания. Данните от тях сочат, че около половината от псориатиците имат и придружаващи проблеми с черния дроб. Доказано е, че тежестта на тези проблеми зависи от тежестта на кожното заболяване, и особено от т.нар. индекс PASI. Най-често неалкохолна стеатоза се развива при пациенти с псориазис с индекс PASI на стойност над 10. При тези пациенти има и друга особеност – рискът от поява на псориатичен артрит е около 4 пъти по-висок спрямо риска при псориатици без чернодробни проблеми.

Обединяващата роля на детоксикацията при лечение на псориазис и на чернодробни проблеми

Отдавна е известно, че правилната диета е от ключово значение за трайното овладяване на псориазиса. Основна цел на специфичната диета при псориазис е детоксикацията на организма. Необходимо е да се изведат токсините, много от които действат провъзпалително и обострят симптомите на псориазиса. Правилното хранене при псориазис има благоприятен ефект и върху черния дроб за подобряване на функционалността му. Необходимо е консултирането със специалист и придържането към неговите препоръки за максимално успешно овладяване и на двата проблема.

borola

borola