Хрущял от акула се ползва все по-широко и успешно за лечение на редица заболявания. При това проучванията за биологичната активност на хрущяла от акула продължават и се очаква спектърът на приложението му в медицината да се разширява. Наскорошно клинично проучване показва, че хрущял от акула може да се ползва и като допълващо средство при лечение на псориазис и да помогне за по-трайното овладяване на това упорито кожно заболяване.

Хрущял от акула при лечение на псориазис – откъде идват ползите?

Хрущялът от акула има високо съдържание на протеогликани, гликопротеини, колаген и др. вещества. В допълнение той има изразени противовъзпалителни свойства и такива, забавящи растежа и деленето на ракови или увредени клетки. Всички тези особености на хрущяла от акула имат ключова роля за това той да допълва успешно лечението на псориазис. Приемът му може да намали кожното възпаление, да забави формирането и да ускори изчистването на псориатичните плаки по кожата. Как е установена тази зависимост и какви са конкретните данни?

Проучване, публикувано в Американския журнал по дерматология, носи сериозни доказателства в подкрепа на гореказаните твърдения. Американски учени са проследили ефекта от прилагането на хрущял от акула като допълващо средство при 50 души с псориазис. Те са приемали различни дози хрущял от акула в продължение на 12 седмици. При всички тях е установено подобрение на характерните симптоми на псориазис, като най-позитивни били резултатите при пациентите, приемали по-високи дози хрущял от акула. Най-съществен напредък е отчетен по отношение подобряване вида на кожата и намаляване на възпалението и сърбежа – 3 от най-типичните при псориазис симптоми.

Допълващо лечение на псориазис

Няма данни за нежелани странични ефекти в случаите, в които хрущял от акула се е приемал според лекарското предписание и в допустими дози. Специалистите считат, че той може да се ползва като допълващо средство при лечение на псориазис с локално действащи препарати, но подчертават нуждата от задължителна лекарска консултация.

Хрущялът от акула предоставя още една природна възможност за повишаване ефективността на лечението на псориазис.

borola