Климатолечението е първото и най-древно терапевтично средство, прилагано за лечение на псориазис. От откриване на лечебните свойства на природните фактори при климатолечение е минало много време, но медицината все още не предлага алтернативни средства за окончателно елиминиране на това кожно заболяване. Същевременно климатолечението продължава да се ползва повсеместно за лечение на псориазис.

Климатолечение

Форми на климатолечение, предпочитани при псориазис. Основните природни фактори, които имат отношение към лечението на псориазис са слънчевата светлина, минералната и морската вода, лечебната кал. Техният благоприятен ефект е основно терапевтично средство при четирите отделни форми на климатолечение:

  • природна фототерапия – при използване единствено на естествени слънчеви лъчи, без допълнително облъчване с УВ-светлина
  • балнеотерапия – с използване лечебната сила на минералната вода
  • таласотерапия – с ползване силата на морската вода
  • пелоидотерапия – използва се ефекта на лечебната кал

Редовното прилагане на основните форми на климатолечение при псориазис дава много добър резултат при обостряне на заболяването, тъй като се съкращава значително продължителността на острата фаза с най-силна изява на симптомите на псориазис.

Приложение на климатолечението в България. В научните среди е признат приноса на българката дерматологична школа за налагането и утвърждаването на всички форми на климатолечение в последните години. Богат опит е натрупан особено в областта на таласо- и пелоидотерапията като средство за лечение на псориазис и на други хронични възпалителни кожни заболявания като дерматит (екзема), лихен планус и др.

Общ ефект на климатолечението при псориазис. Натрупаният опит в сферата на климатолечението доказва безспорните му ползи за облекчаване на основните симптоми на псориазис. При много от лекуваните пациенти се отчита:

  • редуциране на зачервяването на кожата
  • намаляване на кожното възпаление
  • облекчаване на сърбежа и болковия синдром

Климатолечение при псориазис – опитът от миналото в полза на бъдещето

Всички форми на климатолечение при псориазис показват висок процент на клинично подобрение. Позитивният ефект, липсата на странични ефекти и добрата реакция на пациентите гарантират, че методът ще продължи да се ползва широко и в бъдеще.

Днес отделните форми на климатолечение са сред първите средства на избор за лечение на псориазис. В много от случаите климатолечението се оказва достатъчно за намаляване на рецидивите и удължава ремисията – основните цели при лечение на псориазис.

borola