Псориазисът продължава да буди интереса на учените по отношение изясняването на точните причини и рискови фактори за появата му. Съществен напредък обаче се регистрира в стремежа за разработване на методи за успешно лечение на псориазис. Наред с неоспоримите ползи от системната, локалната терапия и фототерапията се откриват и редица допълващи лечението средства.

Роля на чревната флора в развитието на псориазис?

Отдавна е известно, че псориазисът е автоимунно възпалително заболяване. Основната теория за появата му е свързана с патологични реакции от страна на имунната система. Последствията от тях засягат дейността и структурата на кожата, водейки до появата на характерните псориатични плаки.

Според различни данни една от причините за „объркването“ на имунната система се дължи на промени в чревната флора. Живеещите в нея полезни бактерии се означават като пробиотици. При страдащите от псориазис и псориатичен артрит е установено значително по-бедно разнообразие от полезни бактерии в чревната флора. Невинаги е налице прекомерно развитие на вредни бактерии, но намаленото количество на полезните такива може да провокира псориазис. Състоянието е известно като дисбактериоза и се счита, че провокира псориазисни атаки по 2 основни механизма:

  • повишаване количеството на някои провъзпалителни фактори в кръвта, предизвикващи реакции по кожата
  • нарушаване функциите на имунната система, поради факта, че полезните бактерии са основен неин регулатор

Как да допълните стандартното лечение на псориазис с прием на пробиотици?

Приемът на пробиотици ще редуцира възпалението на кожата, ще модулира и нормализира дейността на имунната система. Това ще доведе до видими резултати за овладяване на кожните прояви на псориазис.

За набавянето на достатъчно количество полезни чревни бактерии може да се разчита на:

  • прием на млечни продукти
  • хляб от квас
  • природни продукти, съдържащи пробиотици като Имунобор Биотик.

На допълващото влияние на пробиотиците може да разчита всеки, независимо от назначеното лечение на псориазис. От една страна, пробиотиците ще повлияят добре на автоимунните процеси, предизвикващи кожните проблеми. От друга страна – ще повишат реакцията на кожата към прилаганата терапия, съдействайки за намаляване на възпалението й.

borola

borola