Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (EMA) дава положително становище за употребата на:

  • бимекизумаб при лечение на възрастни пациенти с умерен до тежък плакатен псориазис (псориазис вулгарис), които са кандидати за системна терапия

Повече за лечението на умерен до тежък плакатен псориазис с бимекизумаб

Бимекизумаб e хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло, специално разработено избирателно да инхибира IL-17A и IL-17F. Това са два важни медиатора на хроничното възпаление (цитокини) при много заболявания, включително псориазис.

„Получаването на положително становище от Комитета по лекарствени продукти за хуманна употреба е ключов регулаторен етап за разрешаване употребата на бимекизумаб в Европа. Ние сме много доволни от това решение, което признава солидарността на програмата за клинично развитие на псориазис. Бимекизумаб е ясен знак за ангажимента на UCB (глобална биофармацевтична компания с фокус върху имунологичните и неврологичните заболявания) да напредне в областта на имунодерматологията. И още – да се отговори на нуждите на пациентите и по този начин да се подобрят здравните резултати“. Думите са на Еманюел Каймакс. Освен управляващ директор за САЩ на UCB и член на изпълнителния комитет на компанията той е ръководител на отдела за пациентите на имунологично лечение.

Одобрението на бимекизумаб от Европейската агенция по лекарствата се основава на положителните резултати от три клинични проучвания във Фаза III…

  • BE VIVID
  • BE READY
  • BE SURE

Въпросните проучвания потвърждават ефективността и безопасността на бимекизумаб при лечението на възрастни пациенти с умерен до тежък псориазис вулгарис.

От UCB подчертават, че ако Европейската комисия одобри разрешението за употреба:

  • бимекизумаб ще е първият разрешен за употреба лекарствен продукт в ЕС при умерен до тежък псориазис вулгарис, който селективно инхибира IL-17A и IL-17F

Още нови научни изследвания, полезна информация и практически съвети за по-добър живот при плакатен псориазис има в…

интерактивния сайт на програма Псоралек – www.psoralek.com. Това е програма без аналог в България, която предлага цялостна висококачествена грижа при псориазис и свързаните с него усложнения. В страницата на Програмата ще откриете полезни съвети и насоки за облекчаване на сърбежа и дискомфорта, характерни за кожното заболяване. Ще повишите информираността си за болестта и нейното развитие. Ще разберете как да държите псориазиса под контрол, като повишите ефекта от лечението и удължите периода на ремисия. Можете да проведете онлайн консултация с опитен и квалифициран дерматолог. А също така да посетите училище по псориазис или да се подложите на преглед в София или в мрежата от медицински центровете в страната.

Повече информация за предлаганите услуги ще получите на тел.: (+359) 2 983 6211.

borola