Псориазис е упорито автоимунно заболяване, което протича с хронично възпаление на кожата. Това е причината предписваното при псориазис лечение да е насочено основно към овладяване на кожните прояви. Много специалисти в областта на псориазиса обаче са на мнение, че локалното лечение трябва да се допълни от грижи за подобряване дейността на чревния тракт.

Сред водещите съвременни схващания за същността на псориазиса се откроява едно, което недвусмислено свързва псориатичните прояви с нарушения в дейността на червата. Според това схващане псориазисът се разглежда като външно проявление на вътрешния стремеж на тялото да изхвърли през кожата насъбралите се в организма токсини.

Натрупването на излишни токсини в организма най-често е резултат от повишената пропускливост на чревната стена и просмукването на отпадни продукти в кръвта. През кожата може да се изхвърли част от тях, но прекомерното им натрупване води до появата на характерните кожни симптоми на псориазис.

Псориазис – лечение, насочено към чревния тракт

Успехът на назначаваното лечение при псориазис зависи най-вече от:

  • разбиране същността на заболяването
  • премахване на причината за появата му
  • придържане към лечебните препоръки

Както стана ясно, псориазисът е не просто кожно заболяване, а системна автоимунна реакция на организма. Все по-често развитието му се свързва с нарушена чревна дейност. Именно там трябва да се търси причината за появата на псориазис и за периодичното му обостряне. Счита се, че кожните псориатични прояви са резултат от изтъняване на чревната стена и появата на пори в нея, през които различни токсини се просмукват в кръвта. Натрупването им в кожата е причина за възпалението й и за поява на характерните псориатични лезии. Именно на заздравяването на чревния тракт трябва да се базира водещата терапевтичната схема при псориазис. Това ще гарантира, че токсични продукти няма да се попаднат в кръвта и да дразнят кожата. Така ще се премахне основната вътрешна причина за развитие на псориазис.

Съвременните проучвания сочат, че успешното лечение на псориазис изисква промени в хранителния режим на пациента и спазването на рационална диета. Благоприятният ефект за заздравяване на чревния тракт може да се допълни и с прием на пробиотици. Най-новите научни данни сочат, че укрепването на чревната флора успешно допълва всяко назначавано при псориазис лечение.

Мерките за заздравяване на чревния тракт е добре да се прилагат редом с терапевтичната схема за локално лечение на кожата. Комбинирането на двата лечебни подхода осигурява много по-дълъг период на ремисия на псориазиса. От ключово значение е придържането към лекарските препоръки с пълноценни грижи за кожата, включително по време на ремисия.

borola