Проучване доказва за пръв път, че псориазис при мъжете обикновено се проявява с тежки симптоми. То е извършено съвместно от екип учени от университета в Умео и Каролинския институт в Швеция. Резултатите са публикувани в Американския журнал по клинична дерматология (American Journal of Clinical Dermatology).

Научно доказано: псориазис при мъжете протича с по-тежки симптоми от този при жените

„В продължение на повече от 70 години учените предполагат, че псориазисът протича с по-тежко изразена клинична картина при мъжете. Това проучване обаче е първото, което изследва половите различия в тежестта на симптомите на кожното заболяване, като използва PASI индекса“. Думите са на един от авторите на проучването – Маркус Шмит-Егенолф, който е професор по дерматология и венерология към университета в Умео.

Тук отваряме скоба, за да поясним, че PASI е абревиатура от Psoriasis Area and Severity Index. Определянето на този показател е златен стандарт за оценка на тежестта и площта на засегнатата кожа при псориазис. Той може да варира от 0 до 72.

Стойността на PASI индекса е и основен показател за ефективността на прилаганата терапевтична схема. Редукцията е критерий за положителен терапевтичен ефект.

Изследването, което установява, че псориазис при мъжете протича по-тежко от този при жените, се основава на анализ на шведска база данни

В нея има информация за 5438 пациенти с псориазис с акцент върху тежестта на заболяването, която е определена подробно за всеки отделен случай. Учените използват PASI индекса и сравняват резултатите при мъжете и жените в проучването. Според резултатите от сравнителния анализ мъжете имат значително по-висока средна стойност на този индекс, отколкото жените: 7.3 при мъжете срещу 5.4 при жените.

Учените подчертават, че констатацията, че псориазисът протича по-тежко при мъжете е валидна за всички възрасти и области на тялото (с изключение на главата), които биха могли да бъдат засегнати от кожното заболяване.

„Получените резултати са стимул да изградим стратегия за лечение на псориазис, основано на половите различия в тежестта на симптомите“. Това казва в заключение проф. Шмит-Егенолф.

Тежък псориазис при мъжете е предизвикателство, но едновременно с това и начин да покажат своята компетентност…

дерматолозите от Псоралек – единствената по рода си програма в България, която осигурява цялостна грижа за хората с псориазис.

На базата на последните научни изследвания висококвалифицираните и опитни специалисти от Програмата:

Допълнителни въпроси могат да се задават на тел.: (+359) 2 983 6211, както и на електронната поща: contact@psoralek.com.

borola