Учени от института по имунология La Jolla в Калифорния вярват, че са на път да спечелят трудната борба с псориазис. Основание за това им дава факта, че са идентифицирали ключов протеин, наречен TWEAK, който уврежда кожните клетки (кератиноцитите) на пациентите. Откритието, направено върху мишки с помощта на човешки клетки, предполага, че въздействието върху протеина ще помогне за контрол на заболяването. Резултатите от проведеното изследване са публикувани в сп. Science Immunology.

Борба с псориазис – все по-близо до спечелването ѝ

Изследователите установяват, че TWEAK не работи самостоятелно. Докато изучават човешки кератиноцити, те откриват, че въпросният протеин се свързва със следните два протеина, за да предизвика възпаление:

  • тумор некрозис фактор (TNF)
  • интерлевкин-17 (IL-17)

Според учените:

  • TWEAK, TNF и IL-17 контролират производството на възпалителни молекули и експресията на други протеини, свързани с кожното възпаление при псориазис

„Фактът, че тези три протеина действат заедно, ни накара да мислим, че именно те стоят в основата на кожното заболяване. С оглед на това предположихме, че TWEAK подобно на TNF и IL-17 би представлявал добра терапевтична цел при лечение на псориазис“. Думите са на проф. Майкъл Крофт от института по имунология La Jolla.

За да проверят хипотезата, екипа на проф. Крофт сравнява ефективността на TWEAK инхибитор с инхибиторни терапии на TNF и IL-17.

Резултатите показват, че изследователите са на прав път

„Чрез инхибиране на рецептора на TWEAK в кератиноцитите, се постига същият терапевтичен ефект като при инхибиране на TNF или IL-17“. Това казва д-р Ринкеш Гупта, постдокторант в института по имунология La Jolla и водещ автор на изследването.

Откритието е наистина обнадеждаващо. Причината за това е, че:

  • TNF и IL-17 са одобрени терапевтични цели при лечение на псориазис от Американската агенцията за контрол на храните и лекарствата

Все още не са провеждани клинични изпитвания върху хора. Въпреки това проф. Крофт възлага на инхибирането на TWEAK големи надежди в лечението на псориазис и други кожни заболявания.

Спечелването на продължителната борба с псориазис е основен приоритет не само на чужди, но и на наши специалисти дерматолози

Експертите от програма Псоралек винаги са насреща, за да окажат подкрепа на псориатиците и техните близки. Стъпвайки на своя опит и експертиза, те:

Всички действия на специалистите от Програмата са подчинени на една цел – предоставяне на цялостна висококачествена грижа за хората с псориазис. Всеки заинтересован може да научи повече за предлаганите услуги на тел.: (+359) 2 983 6211.

borola