Проучване на швейцарската фармацевтична компания Novartis за очакванията от прилаганото лечение на псориазис показва, че пациентите:

  • ценят преди всичко избистрянето на кожата
  • се надяват на продължителна дългосрочна ефективност и безопасност, както и на отсъствие на нежелани реакции

Данните са представени на 27 конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), проведен през 2018 г. в Париж. Проведеното проучване е проспективно и обхваща 300 пациенти с псориазис. Говорим по-подробно за него в следващите редове.

Лечение на псориазис и надеждите на псориатиците

Както вече споменахме, резултатите сочат избистрянето на кожата като особено ценен ефект от лечението на псориазис. Данните съвпадат с информацията, събрана от предишни проучвания по темата. Новото в случая е, че пациентите имат и допълнителни изисквания към лечението, които включват то да е:

  • доказало своята ефикасност във времето
  • с данни за доказана безопасност от големи клинични проучвания
  • без странични реакции

От класация, съобразена с индивидуалните предпочитания на пациентите, пък става ясно, че важно място в лечението на псориазис заема:

Количеството и честотата на прилагане на продукта са по-маловажни аспекти от лечението според тази класация.

Реакцията на експертите

„Важно е да се знаят допълнителните терапевтични ползи и/или удобства за пациентите. Резултатите от проучването са добра отправна точка за избор на подходящо лечение при умерен до тежък псориазис“. Това заявява проф. Матиас Августин от Хамбургския университет, който е директор на Института по здравни изследвания в областта на дерматологията и сестринските грижи.

„Осъзнаването на очакванията и вслушването в нуждите на пациентите стои в основата на медицината на бъдещето“. Това казва в заключение д-р Сам Халил, директор по Медицинските дейности, имунология, хепатология и дерматология в Novartis до 2019 г.

Лечение на псориазис на световно ниво

Специалистите дерматолози от програма Псоралек приканват всички със псориазис или съмнение за такъв да се обърнат към тях за помощ. Те извършват диагностициране и лечение на хроничното кожно заболяване с помощта на последните медицински постижения. Терапията е съобразена с индивидуалните възможности на всеки пациент и е ориентирана към неговите потребности. Надеждна е и е проверена във времето.

Дерматолозите от Програмата дават практически насоки за повишаване качеството на живот на засегнатите. Осигуряват емоционална подкрепа на пациентите и техните близки.

Предлаганите услуги включват онлайн консултация, посещаване на училище по псориазис и първичен преглед.
Не се колебайте да се свържете с нас на тел.: (+359) 2 983 6211, за да получите допълнителна информация.

borola