Различните видове лечение при псориазис оказват различно въздействие върху сърдечно-съдовите заболявания и техните потенциални последствия. Това установява след обширно изследване проф. Мин Чен от Медицинския колеж в Пекин и Китайската академия на медицинските науки. По думите му откритието налага внимателна преценка на състоянието на всеки отделен пациент, преди да се назначи лечение.

Наличието на сърдечно-съдово заболяване трябва да се вземе предвид при избора на лечение при псориазис, казва проф. Чен

Повод за предупреждението му е фактът, че лекарства за псориазис влияят по различен начин върху сърдечното заболяване. Някои увеличават риска от потенциални усложнения, докато други го понижават.

Проф. Чен достига до извода, след като изследва влиянието на различни медикаменти върху съпътстващите рискове от сърдечно-съдови заболявания. Някои лекарствени препарати като инхибитори на тумор некрозис фактор алфа (TNF-α) и метотрексат (аметоптерин) намаляват риска от нежелани сърдечни събития. Други медикаменти като инхибиторите на интерлевкините увеличават този риск. За пример проф. Чен посочва инхибиторът на IL-12/23 (бриакинумаб). Той е увеличил толкова много риска от нежелани сърдечни събития, че се е наложило клиничните изпитвания да бъдат преустановени.

Други инхибитори на интерлевкините като тилдракизумаб и гуселкумаб не влияят отрицателно върху сърдечното здраве. Не може да се каже същото обаче за циклоспорин (циклоспорин А). Това мощно имуносупресивно средство, което намира широко приложение в клиничната практика, може да доведе до увреждане на сърдечната мускулна тъкан.

Заключението на проф. Чен

„Данните от проведеното изследване ясно показват, че индивидуалното състоянието на всеки пациент е определящо при избора на терапия. Наличието на сърдечно-съдово заболяване в никакъв случай не бива да се пренебрегва при назначаване на лечение. В противен случай може да се стигне до нежелано последствия в дългосрочен план“, предупреждава проф. Чен.

Информация за най-подходящото лечение при псориазис у нас може да се получи от…

висококвалифицираните и опитни дерматолози от програма Псоралек. Те са винаги насреща, за да прегледат и консултират всеки засегнат от псориазис. Подхождат индивидуално към специалните потребности на пациента, имат знанията и готовността да съдействат в целия лечебен процес. На базата на последните научни изследвания насочват към общите стратегии за активен и здравословен начин на живот без страдание. Повишават информираността за заболяването. И последно, но не по важност – оказват емоционална подкрепа на засегнатия и неговите близки.

Заинтересованите могат да проведат онлайн консултация, като зададат своите въпроси тук или да запазят час за първичен преглед съгласно графика тук.

Допълнителни запитвания могат да бъдат отправяни на тел.: (+359) 2 983 6211 или на имейл адреса на Програмата – contact@psoralek.com.

borola