При всички пациенти с псориазис, оценени по време на ретроспективен анализ, няма статистически значима разлика в развитието на злокачествено заболяване в сравнение с общата популация. Но избрани подгрупи от засегнатите от хронично-рецидивиращото кожно заболяване изглежда са изложени на по-висок риск. Повече за изследването, споделяме в следващите редове.

Повече за проучването

За целите на проучването изследователите набират 360 пациенти с псориазис, лекувани в университетската болница на Йокохама Сити в Япония в периода между януари 2015 г. и март 2021 г. Диагноза „псориазис“ на участниците е била поставена от квалифицирани дерматолози. Изследваните пациенти са на средна възраст 62 години.

Екипът събира данни за участниците като телесно тегло, пол, възраст, височина, индекс на телесна маса, медицинска история и съпътстващи заболявания. От значение са още възрастта при поява на псориазис, история на лечението и типа на заболяването. В процеса на изследване учените се фокусират върху типа злокачествено заболяване, което част от пациентите развиват и възрастта на участниците при появата му. Екипът взима под внимание история на тютюнопушенето и резултатите от лечението при псориатиците.

Проучвателната група се състои от 69,4% мъже (250) и 30,6% жени (110). Изследователите разделят участниците в 5 подгрупи в зависимост от типа на заболяването. Те включват: псориазис вулгарис, псориатичен артрит, генерализиран пустулозен псориазис, еритродермичен псориазис и гутатен псориазис. Степента на злокачествени заболявания на участниците е сравнена с общата популация чрез използване на статистически данни от Националния раков регистър на Япония.

Повече за резултатите

Изследователите споделят, че целта на проучването е да се идентифицират рисковите фактори за появата на злокачествено заболяване при пациенти с псориазис в Япония.

Резултатите от проучването идентифицират честотата на злокачествени заболявания като 14,4%, или 52 от 360 пациенти. Установено е, че най-разпространения рак е колоректалният с 20,9%. Следва рак на кожата – 16,4%, рак на стомаха с 10,4% и на белия дроб – 10,4%.

Групите, които са изложени на по-висок риск според изследването включват: пациенти с псориазис от мъжки пол, тези, при които заболяването се е зародило в по-напреднала възраст, тези с псориатична еритродермия и участниците с лошо контролирано псориатично възпаление.

„Също така наблюдавахме, че лечението с биологични агенти намалява риска от развитие на злокачествено заболяване. Тези резултати предполагат, че трябва да се препоръча периодичен скрининг за злокачествено заболяване при пациенти с псориазис, които имат тези рискови фактори и при хората с лошо контролирано псориатично възпаление“, споделят авторите на изследването, ръководени от Томоя Уатанабе, в „The Journal of Dermatology“.

Полезно за пациенти с псориазис

Пациентите с псориазис у нас мога да се възползват от услугите, които предлагат експертите от програма Псоралек. Нашите висококвалифицирани дерматолози са насреща, за да ви помогнат да се чувствате по-добре в кожата си. Платформата предлага цялостен подход за овладяване на физическите и психологическите последици от заболяването. За целта експертите ни прилагат мултидисциплинарен подход, основан на последните новости в областта на псориазиса. Терапиите са съвременни и максимално безопасни за пациентите. Дерматолозите ни имат индивидуален подход към всеки пациент, съобразен със състоянието и нуждите му. Осигуряват емоционална подкрепа на засегнатия и близките. За повече информация относно Програмата и услугите, които предлага, разгледайте интернет страницата www.psoralek.com.

borola