Учени от медицински център „Лангон“ към Нюйоркския университет предлагат общо решение на два взаимосвързани проблемапсориазис и затлъстяване. В какво се изразява то – разкриваме в следващите редове.

Изследователите установяват, че при псориазис и затлъстяване помага…

бариатрична хирургия – един от най-модерните методи за лечение на патологично (болестно) затлъстяване. С негова помощ се постига дълготрайна редукция на теглото и подобряване на възпалителните маркери чрез намаляване обема на приетата храна и нейното усвояване. В голям процент от случаите се повлияват добре и свързаните със затлъстяването болестни състояния. Примери за такива са диабет, хипертония (високо кръвно налягане), сънна апнея, астма, стеатоза (омазнен черния дроб), висок холестерол и псориазис.

Интервенцията се прилага при хора, които:

  • не могат да отслабнат със спорт и диета
  • имат индекс на телесна маса (ИТМ) > 35
  • страдат от придружаващи заболявания

Процедурата е минимално инвазивна и щадяща за пациента. Времетраенето е кратко (около 45 минути), а възстановяването – бързо.

Повече за проучването, което установява ползите на метода при псориазис и затлъстяване

Учените стигат до заключението, че симптомите на псориазис при пациенти с болестно затлъстяване се подобряват след бариатрична хирургия, в хода на продължително наблюдение. В продължение на повече от 6 години те проследяват здравословното състояние на хора с псориазис, подложили се на хирургичната процедура. Анализират данни от прегледи и изследвания и накрая обобщават резултатите. А те сочат, че:

  • загубата на тегло е висока – средно 46%
  • при 55% от пациентите с псориазис има сигнификантно подобряване на симптоматиката

Подчертано подобрение се наблюдава и при 62% от пациентите с псориатичен артрит – форма на артрит, свързана с псориазис. Впечатление прави, че колкото по-тежко е състоянието на пациентите с псориазис и псориатичен артрит преди интервенцията, толкова по-значимо е подобрението след процедурата.

Още актуална и проверена информация за псориазис, свързаните с него усложнения и начините за подобряване качеството на живот има в…

сайта на програма Псоралекwww.psoralek.com. Той е плод на усилията на висококвалифицирани медицински специалисти, фармацевтичната индустрия, мрежа от клиники и консултативни центрове, и пациенти от страната. Основната движеща сила за тях е осигуряване на цялостна висококачествена грижа за хората с псориазис и свързаните с него усложнения.

Програмата предлага:

  • компетентна и актуална здравна информация
  • възможност за извършване на прегледи и посещаване на училища за псориазис
  • провеждане на онлайн консултации

Първичният преглед и посещението на училища за псориазис или съмнение за такъв става след предварително записване на посочените за това телефони. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната поща: contact@psoralek.com и на тел.: (+359) 2 983 6211.

borola