Съвременните клинични проучвания показват, че атеросклероза се среща с по-голяма честота сред страдащите от псориазис, отколкото сред останалата част от населението. В допълнение е отчетено, че колкото по-тежък е псориазисът, толкова по-висок е рискът от развитие не само на атеросклероза, но и на други сърдечно-съдови заболявания, провокирани от нея.

Псориазис и атеросклероза – общи механизми на развитие

На база на споменатите научни данни се провеждат проучвания за установяване на общите механизми на развитие на псориазис и атеросклероза. Към момента е известно, че хроничното възпаление е водещата връзка между патогенезата на двете състояния.

Развитието на псориазис вече не се приема просто като форма на дерматоза, а се разглежда като системен възпалителен процес. Протича с отключване на редица имунологични реакции и отделяне на провъзпалителни цитокини от имунните клетки. От една страна, някои типове цитокини отключват възпалението в отделните зони на кожата. От друга страна, има данни, че някои типове цитокини участват в развитието на атеросклероза, посредством стимулиране отлагането на атеросклеротична плака по съдовете.

Друга обща особеност при псориазис и атеросклероза са повишените нива на т.нар. съдов ендогенен растежен фактор. Той има роля за процеса на ангиогенеза – формирането на нови, чупливи и нефункционални кръвоносни съдове в тялото.

Нов поглед върху лечението на псориазис

Посочените по-горе данни допълват отдавна позната връзка между псориазиса, чернодробните проблеми, артрита, затлъстяването и други системни заболявания като диабет, хиперлипидемия и др. Доказаните общи механизми на развитие на псориазис и атеросклероза провокират търсенето на нов подход към комплексното лечение на псориазиса и свързаните с него заболявания.

Пациентите с псориазис би следвало да бъдат изследвани за ранно откриване на атеросклероза. Това е основната профилактична мярка за намаляване риска от сериозни сърдечно-съдови усложнения, имайки предвид доказаната вече предразположеност на хората с псориазис към такива. Предстои да се проведат допълнителни проучвания, които да установят дали връзката с атеросклерозата е налице при всички типове псориазис.

borola