Специалисти дерматолози обръщат внимание на „необходимостта и важността“ от проследяване на общото състояние на всеки един псориатик. Това се случва по време на 30-та конференция на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), проведена онлайн в периода 22.09–02.10.2021 г.

Псориатик и нуждата от мултидисциплинарен подход в лечението

В симпозиума „Губим ли време в опит да достигнем PASI100?“, организиран от испанската фармацевтична компания Almirall S.A. се разглеждат нуждите на пациента с псориазис. За ориентир служат данните от Световния доклад за щастието при псориазис за 2018 г. Според резултатите 88% от псориатиците съобщават, че кожното заболяване засяга емоционалното им състояние. Най-малко 20% споделят, че са имали суицидни мисли. 50% смятат, че здравните специалисти пренебрегват въздействието на болестта върху психичното здраве. Едва 27% обсъждат емоционалните си проблеми вследствие на псориазиса с лекуващия лекар.

Предвид това експертите препоръчват освен лечение на клиничните прояви на заболяването и извършване на обща и холистична оценка на състоянието. „Настоящите критерии за оценка като PASI и DLQI индекс не отразяват напълно въздействието на псориазиса върху живота на пациентите“. Коментарът е на д-р Стефано Пиазерико, който е директор на регионален център по псориазис.

Тук е мястото да внесем пояснение относно абревиатурите

PASI (площ на псориазиса и индекс на тежестта) позволява на специалистите да оценят колко тежка е изявата на псориазис и как повлиява живота на пациента.

DLQI (дерматологичен индекс за качеството на живот) – използва се за оценка на влиянието на псориазиса върху качеството на живот.

Друг от експертите, присъстващи на симпозиума, професорът по щастие Куоудбах, посочва примерни въпроси за измерване на благосъстоянието на псориатиците. Такива са въпросите „как сте?“, „добре ли се чувствате?“ и други подобни.

Д-р Улрих Мровиц, директор на центъра за псориазис към университетската болница в германската провинция Шлезвиг-Холщайн също се включва в дискусията. Той подробно информира за проучването POSITIVE, което ще извърши оценка на подобрението в общото благосъстояние на пациенти, лекуващи се с тилдракизумаб. Това е моноклонално антитяло, което инхибира провъзпалителни цитокини и хемокини и има ограничено въздействие върху останалата част от имунната система.

Пълен спектър от висококачествени грижи, съобразени с индивидуалното състояние на всеки псориатик

Пациентите с псориазис у нас могат да разчитат на опитните и ерудирани дерматолози от програма Псоралек. Те са насреща, за да им помогнат да се чувстват по-добре в кожата си. Предлагат цялостна грижа на засегнатите от кожното заболяване. Мултидисциплинарният подход, който следват, е основан на последните новости в областта на псориазиса. Прилагат съвременно и максимално безопасно лечение. Вземат предвид потребностите на пациента и общото му състояние. Осигуряват емоционална подкрепа на засегнатия и близките му.

Услугите са напълно безплатни. Има възможност за онлайн консултация и посещаване на училище по псориазис. Повече за дейностите в Програмата на тел.: (+359) 2 983 6211.

borola