Макар и разглеждан като типично кожно заболяване, псориазис много рядко протича самостоятелно. В болшинството от случаите възпалителните процеси, поразяващи кожата, са причина за поява и на други здравословни проблеми при хората с псориазис. Това налага назначаваното лечение да бъде съобразено с особеностите на придружаващите системни състояния. От това зависи както успехът на лечението, така и превенцията на евентуалните усложнения при псориазис.

Екипът на програма Псоралек подчертава нуждата от задължително придържане към лекарските препоръки за лечение на псориазис. В допълнение ще посочим основните здравословни проблеми, придружаващи псориазиса, и особеностите при неговото лечение в такива случаи.

Лечение на псориазис – особености според съпътстващите системни проблеми

Псориазис е автоимунно заболяване, чиито кожни прояви се провокират от разстройство във функционирането на имунната система. Тя погрешно атакува компонентите на кожата, разпознавайки ги като външни и опасни за организма обекти. Отключват се възпалителни реакции, които в допълнение увреждат и други органи и системи на организма.

Най-честите придружаващи системни заболявания при псориазис включват:

 • други автоимунни заболявания, провокирани от разстроената имунна система – артрит, лупус, алергии и др.
 • сърдечно-съдови проблеми – висок холестерол, атеросклероза, високо кръвно налягане (хипертония)
 • диабет – тежките случаи на псориазис са сред основните предразполагащи фактори за развитие на диабет тип 2
 • чернодробни заболявания – доказано е, че обострящите псориазиса фактори могат директно да увредят и черния дроб. Това е причина голям процент от хората с псориазис да страдат и от т.нар. неалкохолна стеатоза (омазняване на черния дроб)
 • бъбречни проблеми – тежките случаи на псориазис повишават значително риска и от проблеми с бъбречните функции
 • възпалителни чревни заболявания – проучванията показват, че поне 10% от жените с псориазис страдат и от язвен колит или болест на Крон – автоимунно заболяване с изяви по целия храносмилателен тракт

Лечението на псориазис при хора с някое от съпътстващите го системни заболявания изисква много внимателен подбор на терапевтична схема. Много от методите за системно и биологично лечение на псориазис може да влошат изявите на съпътстващите състояния. Много проучвания показват, че биологичните препарати може да доведат до странични ефекти като:

 • допълнително разстройство на имунната система
 • повишаване на холестерола или кръвната захар
 • проблеми с кръвното налягане
 • претоварване, интоксикация или фиброза на черния дроб
 • бъбречни увреждания

За да се избегнат тези потенциални усложнения, като първи избор за лечение на псориазис със съпътстващи заболявания може да се разчита на безопасната локална терапия. При по-сериозни изяви на псориазис лечението с локално действащи препарати може да се допълни с доказано ефективни методи като:

 • фототерапия
 • климатолечение
 • пелоидотерапия и др.

Лечение на псориазис с комбинация от локална и природна терапия може да се провежда с най-добри резултати през лятото. Това дава възможност на много хора с псориазис да се възползват от предимствата на топлия сезон. При всички положения обаче успешното лечение на псориазис зависи от назначаването на подходяща терапия и строгото придържане към нея.

borola